ประกาศแนะนำ หมวดหมู่ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง

ประกาศอัพเดทล่าสุด หมวดหมู่ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง

ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 15 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 50 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ชื่อพื้นเมือง ศรียะลา อโศกใหญ่ อโศกเหลือง

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 50 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้จนถึงประมาณ 30 ม.

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 50 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้เถา เถามีลักษณะกลม

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ลักษณะ : เป็นไม้ต้น ผลัดใบขนาดกลาง สูง 10 - 20 เมตร

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1 เมตร มีหนามแหลมยาว

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นไม้พุ่มเลื้อย ลำต้นและกิ่งก้านสีเขียว

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 9 ครั้ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 ม.

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ชื่ออื่น : สีเสียด สีเสียดอ้ม

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ชื่ออื่น : สีเสียดเหนือ, สีเสียดเหนือแก่น, สีเสียดเหนือเหลือง

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร ผลัดใบ

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 12 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 10 ครั้ง

ชื่ออื่น : เกซอนลา, จรกา, สาวสันทราย, ราชินีสันทราย

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 16 ครั้ง

สาละเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีประโยชน์มาก ชาวอินเดียนำมาสร้างบ้านเรือน

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 1,000 บาท

เข้าชม 12 ครั้ง

ชื่อพื้นเมือง : ลูกปืนใหญ่

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 12 ครั้ง

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 12-20 เมตร

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 11 ครั้ง

สายหยุดแดง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อยซึ่งอาจมีการกลายพันธุ์มาจากสายหยุดธรรมดา

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 50 บาท

เข้าชม 12 ครั้ง

ชื่อพื้นเมือง : กล้วยเครือ เครือเขาแกลบ สาวหยุด เสลาเพชร

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 50 บาท

เข้าชม 11 ครั้ง

“ส้านดอกขาว” เป็นไม้ยืนต้น สูงระหว่าง 7-10 เมตร

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 100 บาท

เข้าชม 11 ครั้ง

ปลูกเป็นไม้ประดับในบริเวณสวน ส่วนเนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 13 ครั้ง