ประกาศแนะนำ หมวดหมู่ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง

ประกาศอัพเดทล่าสุด หมวดหมู่ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง

ชื่ออื่นๆ มังกรหยก

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง

ชื่อพื้นเมือง : ผักเฮือด

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 50 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ตระกูลเดียวกันกับสะเดา

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง

ลักษณะเด่น โคนใบสอบแคบ ปลายคล้ายรูปหัวใจ หรือลูกศร

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร เปลือกต้นสีเทาดำ กิ่งสีน้ำตาลแดง

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 150 บาท

เข้าชม 37 ครั้ง

ต้นลำไยเป็นพรรณไม้ยืนต้น มีความสูงประมาณ 10 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอด

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 100 บาท

เข้าชม 33 ครั้ง

ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 150 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง

ชื่อพื้นเมือง : หอมนวล

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 36 ครั้ง

ลักษณะ: เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นพุ่มทึบ กิ่งก้าน แตกออกรอบลำต้นเป็นชั้น ๆ

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 100 บาท

เข้าชม 32 ครั้ง

เงาะเป็นไม้ขนาดกลาง มีลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 100 บาท

เข้าชม 32 ครั้ง

ลองกองเป็นไม้ใบเลี้ยงคู่ มีลำต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 100 บาท

เข้าชม 32 ครั้ง

ไม้พุ่ม สูงประมาณ 3-4 เมตร

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 33 ครั้ง

ชื่อพื้นเมือง : กะทอก กระบอก บานบุรี ยี่โถฝรั่ง แซน่าวา แซะศาลา รำพน

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 32 ครั้ง

ราชพฤกษ์ หรือ คูน (อังกฤษ: Cassia fistula) เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 31 ครั้ง

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–20 เมตร

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 30 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง

ลักษณะเป็นไม้พุ่มต้นสูง 1-3 เมตร ลำต้นกลม

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 50 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง - ใหญ่

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 200 บาท

เข้าชม 35 ครั้ง

ลักษณะทั่วไป : โยทะกาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 50 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง

ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านจำนวนมาก พุ่มแน่นทึบ

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 50 บาท

เข้าชม 38 ครั้ง

ยี่หุบปลี พบเฉพาะในป่าดิบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้

(สระบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง » พันธุ์ไม้ 11 ก.ย. 2561

ราคา 100 บาท

เข้าชม 34 ครั้ง